PaństwoEstonia

InstrumentEuropejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Typ kompetencjiSądy właściwe w przypadku dokumentu urzędowego

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to: