RiikRootsi

Õiguslik vahendPangakontode Euroopa arestimismäärus

Pädevuse liikArestimismääruse vastuvõtmisel, edastamisel ja kättetoimetamisel pädev asutus

  • Kronofogdemyndigheten
   • Esplanaden 1
   • Linn / Omavalitsus : Sundbyberg
   • Postiindeks : 172 67
   • Postiaadress : Box 1050
   • Linn (postiaadress) : Sundbyberg
   • Postiindeks (postiaadress) : SE-171 72
   • +46771737300, +46856485150 (från utlandet)
   • +468292614
   • Aktsepteeritavad keeled : rootsi keel (sv)