ŢaraSuedia

InstrumentOrdonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Tipul de competențăAutoritățile competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii

  • Kronofogdemyndigheten
   • Esplanaden 1
   • Localitate : Sundbyberg
   • Cod poștal : 172 67
   • Adresa poștală : Box 1050
   • Localitate (adresa poștală) : Sundbyberg
   • Cod poștal (adresa poștală) : SE-171 72
   • +46771737300, +46856485150 (från utlandet)
   • +468292614
   • Limbi acceptate : suedeză (sv)