LandSverige

InstrumentFamiljerätt – arvsfrågor

Typ av rollBehörig myndighet

  • Skatteverket
   • Ort (postadress) : Solna
   • Postnummer (postadress) : 17194
   • + 46856485160
   • Accepterade språk : svenska (sv)

LandSverige

InstrumentFamiljerätt – arvsfrågor

Typ av rollDomstolar för ansökningar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

LandSverige

InstrumentFamiljerätt – arvsfrågor

Typ av rollAppellationsdomstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan: