ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα

Είδος αρμοδιότηταςΑρμόδια αρχή

  • Skatteverket
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Solna
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 17194
   • + 46856485160
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια αρμόδια για την εκδίκαση αίτησης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

  • Blekinge tingsrätt
   • Rådhuset, Stortorget
   • Πόλη/Δήμος : Karlskrona
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 371 31
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 319
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : KARLSKRONA
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 371 25
   • (46-455) 33 54 00
   • (46-455) 268 58
  • Eskilstuna tingsrätt
   • Rademachergatan 8
   • Πόλη/Δήμος : Eskilstuna
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 632 20
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 363
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ESKILSTUNA
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 631 05
   • (46-16) 16 68 00
   • (46-16) 12 36 20
  • Falu tingsrätt
   • Kullen 4
   • Πόλη/Δήμος : Falun
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 791 31
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 102
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : FALUN
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 791 23
   • (46-23) 482 00
   • (46-23) 482 80
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Gotlands tingsrätt
   • Artillerigatan 2 A
   • Πόλη/Δήμος : Visby
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 621 45
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1143
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VISBY
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 621 22
   • (46-498) 28 14 00
   • (46-498) 27 97 59
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Gävle tingsrätt
   • Lantmäterigatan 4
   • Πόλη/Δήμος : Gävle
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 803 10
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1194
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : GÄVLE
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 801 36
   • (46-26) 17 67 00
   • (46-26) 17 67 50
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Göteborgs tingsrätt
   • Ullevigatan 15
   • Πόλη/Δήμος : Göteborg
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 411 10
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : GÖTEBORG
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 404 83
   • (46-31) 701 10 00
   • (46-31) 701 13 00
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Halmstads tingsrätt
   • Södra vägen 5
   • Πόλη/Δήμος : Halmstad
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 302 42
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 193
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HALMSTAD
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 301 05
   • (46-35) 15 25 00
   • (46-35) 10 79 85
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Kalmar tingsrätt
   • Smålandsgatan 28
   • Πόλη/Δήμος : Kalmar
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 392 34
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 613
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : KALMAR
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 391 26
   • (46-480) 47 78 00
   • (46-480) 226 77
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Kristianstads tingsrätt
   • Kanalgatan 32
   • Πόλη/Δήμος : Kristianstad
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 291 34
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 536
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : KRISTIANSTAD
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 291 25
   • (46-44) 18 36 00
   • (46-44) 12 22 53
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Linköpings tingsrätt
   • Brigadgatan 3
   • Πόλη/Δήμος : Linköping
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 587 58
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 365
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : LINKÖPING
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 581 03
   • (46-13) 25 10 00
   • (46-13) 25 10 25
  • Luleå tingsrätt
   • Skeppsbrogatan 43
   • Πόλη/Δήμος : Luleå
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 972 31
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 849
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : LULEÅ
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 971 26
   • (46-920) 29 55 00
   • (46-920) 29 55 01
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Malmö tingsrätt
   • Kalendegatan 1
   • Πόλη/Δήμος : Malmö
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 211 35
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 265
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : MALMÖ
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 201 22
   • (46-40) 35 30 00
   • (46-40) 611 43 10
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Nacka tingsrätt
   • Augustendalsvägen 20
   • Πόλη/Δήμος : Nacka strand
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 131 52
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1104
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : NACKA STRAND
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 131 26
   • (46-8) 561 656 00
   • (46-8) 561 657 99
  • Skaraborgs tingsrätt
   • Eric Ugglas plats 2
   • Πόλη/Δήμος : Skövde
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 541 50
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 174
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Skövde
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 541 24
   • +46 (0)500-49 92 00
   • +46 (0)500-49 92 01
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Umeå tingsrätt
   • Tingshuset, Nygatan 45
   • Πόλη/Δήμος : Umeå
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 903 30
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 138
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : UMEÅ
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 901 04
   • (46-90) 17 21 00
   • (46-90) 77 18 30
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Uppsala tingsrätt
   • Kungsgatan 49
   • Πόλη/Δήμος : Uppsala
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 753 21
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1113
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : UPPSALA
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 751 41
   • (46-18) 431 60 00
   • (46-18) 431 60 99
  • Vänersborgs tingsrätt
   • Hamngatan 6
   • Πόλη/Δήμος : Vänersborg
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 462 33
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1070
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VÄNERSBORG
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 462 28
   • (46-521) 27 02 00
   • (46-521) 27 02 80
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Värmlands tingsrätt
   • Rådhuset, Stora torget
   • Πόλη/Δήμος : Karlstad
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 652 24
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 188
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Karlstad
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 651 05
   • 054-14 84 00
   • 054-18 47 35
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Västmanlands tingsrätt
   • Sigurdsgatan 22
   • Πόλη/Δήμος : Västerås
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 721 30
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 40
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VÄSTERÅS
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 721 04
   • (46-21) 31 04 00
   • (46-21) 12 44 32
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Växjö tingsrätt
   • Kungsgatan 8
   • Πόλη/Δήμος : Växjö
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 352 33
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 81
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VÄXJÖ
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 351 03
   • (46-470) 56 01 00
   • (46-470) 56 02 90
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Ångermanlands tingsrätt
   • Backgränd 9
   • Πόλη/Δήμος : Härnösand
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 871 32
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 114
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HÄRNÖSAND
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 871 23
   • (46-611) 46 05 00
   • (46-611) 51 18 36
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Örebro tingsrätt
   • Järnvägsgatan 1A
   • Πόλη/Δήμος : Örebro
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 703 62
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 383
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ÖREBRO
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 701 47
   • (46-19) 16 63 00
   • (46-19) 26 28 06
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Östersunds tingsrätt
   • Storgatan 6
   • Πόλη/Δήμος : Östersund
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 831 30
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 708
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ÖSTERSUND
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 831 28
   • (46-63) 15 06 00
   • (46-63) 15 06 90
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα

Είδος αρμοδιότηταςΕφετεία

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

  • Göta hovrätt
   • Hovrättsgränd 4
   • Πόλη/Δήμος : Jönköping
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 2223
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Jönköping
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 550 02
   • + 46 (0) 36 - 15 69 00
   • + 46 (0) 36 - 15 65 36
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Hovrätten för Nedre Norrland
   • Södra Tjärngatan 2
   • Πόλη/Δήμος : Sundsvall
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 852 37
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 170
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Sundsvall
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 851 03
   • +46 (0) 60-18 68 00
   • +46 (0) 60-18 68 39
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Hovrätten för Västra Sverige
   • Packhusplatsen 6
   • Πόλη/Δήμος : Göteborg
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 411 13
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 40
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Göteborg
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 401 20
   • +46 (0) 31-701 22 00
   • + 46 (0) 31-774 29 43
  • Hovrätten för Övre Norrland
   • Storgatan 39
   • Πόλη/Δήμος : Umeå
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 903 25
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 384
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Umeå
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 901 08
   • +46 (0) 90-17 20 00
   • +46 (0)90-13 88 50
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
   • Hovrättstorget 1
   • Πόλη/Δήμος : Malmö
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 211 18
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 846
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Malmö
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 201 80
   • +46 (0)40-35 57 00
   • +46 (0)40-783 11
  • Högsta domstolen
   • Riddarhustorget 8
   • Πόλη/Δήμος : Stockholm
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 111 28
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 2066
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Stockholm
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 103 12
   • (46) 8-561 666 00
   • (46) 8-561 666 86
  • Jönköpings tingsrätt
   • Hamngatan 15
   • Πόλη/Δήμος : Jönköping
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 553 21
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 2243
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : JÖNKÖPING
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 550 02
   • (46-36) 15 67 00
   • (46-36) 15 67 95
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Svea hovrätt
   • Birger Jarls torg 16, Riddarholmen
   • Πόλη/Δήμος : Stockholm
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 111 28
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 2290
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Stockholm
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : SE-103 17
   • +46 8 561 670 00
   • +46 8 21 93 27