LandZweden

DomeinFamilierecht — erfopvolging

Soort bevoegdheidBevoegde autoriteit

    • Skatteverket

LandZweden

DomeinFamilierecht — erfopvolging

Soort bevoegdheidVoor verzoeken bevoegde rechtbanken

Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische instrument:

LandZweden

DomeinFamilierecht — erfopvolging

Soort bevoegdheidRechtbanken van beroep

Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische instrument: