LandTyskland

InstrumentBevisupptagning

Typ av rollBehörig myndighet

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Amtsgericht Freiburg im Breisgau
  • Amtsgericht Hamburg
  • Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
  • Landgericht Bremen
  • Ministerium der Justiz
  • Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
  • Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
  • Ministerium für Justiz und Gesundheit
  • Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Sachsen-​Anhalt
  • Niedersächsisches Justizministerium
  • Oberlandesgericht Dresden
  • Oberlandesgericht Düsseldorf
  • Oberlandesgericht Frankfurt am Main
  • Oberlandesgericht München
  • Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
  • Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz