ДържаваЛатвия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

  • Juridiskās palīdzības administrācija
   • Pils laukums 4
   • Град/Община : Riga
   • Пощенски код : LV-1050
   • +371 67514208; Free phone line: +371 80001801
   • +371 67514209
   • Коментари :

    Администрация на правната помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)

ДържаваЛатвия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

  • Juridiskās palīdzības administrācija
   • Pils laukums 4
   • Град/Община : Riga
   • Пощенски код : LV-1050
   • +371 67514208; Free phone line: +371 80001801
   • +371 67514209
   • Коментари :

    Администрация на правната помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)