ΧώραΛεττονία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

  • Tiesu administrācija
   • Antonijas iela 6
   • Πόλη/Δήμος : Rīga
   • Ταχυδρομικός κώδικας : LV-1010
   • +371 80001801
   • Αποδεκτές γλώσσες : λεττονικά (lv)

ΧώραΛεττονία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

  • Tiesu administrācija
   • Antonijas iela 6
   • Πόλη/Δήμος : Rīga
   • Ταχυδρομικός κώδικας : LV-1010
   • +371 80001801
   • Αποδεκτές γλώσσες : λεττονικά (lv)