PaństwoLitwa

InstrumentUznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I

Typ kompetencjiSądy egzekucyjne

PaństwoLitwa

InstrumentUznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I

Typ kompetencjiSądy apelacyjne

Środek zaskarżenia od orzeczenia w sprawie stwierdzenia wykonalności wnosi się do Sądu Apelacyjnego Litwy (Lietuvos apeliacinis teismas). Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego Litwy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas).

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to:

    • Lietuvos apeliacinis teismas
    • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas