LandLitauen

InstrumentErkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen

Typ av rollDomstolar för ansökningar

LandLitauen

InstrumentErkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen

Typ av rollAppellationsdomstolar

En överklagan av ett beslut om verkställbarhetsförklaring görs till Litauens appellationsdomstol (apeliacinis teismas). Överklaganden som avser rättsfrågor görs till Litauens högsta domstol (Aukščiausiasis Teismas).

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

    • Lietuvos apeliacinis teismas
    • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas