LandLitauen

InstrumentErkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen

Typ av rollDomstolar för ansökningar

Uppgifter saknas. Uppgiftslämnaren, Litauen, håller på att ta fram dem.

  • Lietuvos apeliacinis teismas

LandLitauen

InstrumentErkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen

Typ av rollAppellationsdomstolar

Uppgifter saknas. Uppgiftslämnaren, Litauen, håller på att ta fram dem.

  • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
   • Gynėjųg. 6
   • Ort/Kommun : Vilnius
   • Postnummer : LT-1109
   • + 370 (5) 2610560
   • +370 (5) 2616813