ДържаваМалта

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

    • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
    • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta

ДържаваМалта

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

    • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
    • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta