ŠtátMalta

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

    • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
    • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta

ŠtátMalta

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

    • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
    • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta