LandMalta

InstrumentRättshjälp

Typ av rollMottagande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

    • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
    • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta

LandMalta

InstrumentRättshjälp

Typ av rollÖversändande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

    • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
    • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta