ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

  • Raad voor Rechtsbijstand
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 70503
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : s-Hertogenbosch
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 5201 CD
   • 088-7871000

ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

  • Raad voor Rechtsbijstand
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 70503
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : s-Hertogenbosch
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 5201 CD
   • 088-7871000