ДържаваПортугалия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM

ДържаваПортугалия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM