ŠtátPortugalsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM

ŠtátPortugalsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM