LandPortugal

InstrumentRättshjälp

Typ av rollMottagande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM

LandPortugal

InstrumentRättshjälp

Typ av rollÖversändande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM