LandSverige

InstrumentRetshjælp

KompetencetypeModtagende myndigheder

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • By/Kommune : Stockholm
   • Postnr. : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

LandSverige

InstrumentRetshjælp

KompetencetypeVideresendende myndigheder

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • By/Kommune : Stockholm
   • Postnr. : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00