ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Πόλη/Δήμος : Stockholm
   • Ταχυδρομικός κώδικας : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Πόλη/Δήμος : Stockholm
   • Ταχυδρομικός κώδικας : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00