CountrySweden

InstrumentLegal aid

Competence typeReceiving authorities

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • City / Municipality : Stockholm
   • Postal code : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

CountrySweden

InstrumentLegal aid

Competence typeTransmitting authorities

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • City / Municipality : Stockholm
   • Postal code : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00