PaísSuecia

InstrumentoAsistencia Jurídica

Tipo de competenciaAutoridades receptoras

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Ciudad / Municipio : Stockholm
   • Código postal : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

PaísSuecia

InstrumentoAsistencia Jurídica

Tipo de competenciaAutoridades expedidoras

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Ciudad / Municipio : Stockholm
   • Código postal : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00