ŠalisŠvedija

PriemonėTeisinė pagalba

Kompetencijos rūšisGaunančiosios institucijos

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Miestas / Savivaldybė : Stockholm
   • Pašto kodas : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

ŠalisŠvedija

PriemonėTeisinė pagalba

Kompetencijos rūšisPerduodančiosios institucijos

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Miestas / Savivaldybė : Stockholm
   • Pašto kodas : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00