PajjiżSvezja

StrumentAssistenza Legali

Tip ta’ KompetenzaAwtoritajiet li jirċievu

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Belt / Muniċipalità : Stockholm
   • Kodiċi Postali : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

PajjiżSvezja

StrumentAssistenza Legali

Tip ta’ KompetenzaAwtoritajiet li jittrasmettu

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Belt / Muniċipalità : Stockholm
   • Kodiċi Postali : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00