PaísSuécia

InstrumentoApoio judiciário

Tipo de competênciaAutoridades que recebem dados

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Localidade : Stockholm
   • Código postal : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

PaísSuécia

InstrumentoApoio judiciário

Tipo de competênciaAutoridades de transmissão

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Localidade : Stockholm
   • Código postal : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00