ŠtátČesko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

  • Ministerstvo spravedlnosti České republiky
   • Vyšehradská 16
   • Mesto/Obec : Praga 2
   • PSČ : CZ-128 10
   • (420) 221997919

ŠtátČesko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

  • Ministerstvo spravedlnosti České republiky
   • Vyšehradská 16
   • Mesto/Obec : Praga 2
   • PSČ : CZ-128 10
   • (420) 221997919