ΧώραΛιθουανία

ΤομέαςΑναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια αρμόδια για την εκδίκαση αίτησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Η χώρα που τις παρέχει , Λιθουανία, μεριμνά αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία τους.

  • Lietuvos apeliacinis teismas
   • Gedimino pr. 40/1
   • Πόλη/Δήμος : Vilnius
   • Ταχυδρομικός κώδικας : LT-01503
   • +370 (70) 663685
   • +370 (70) 663060

ΧώραΛιθουανία

ΤομέαςΑναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»

Είδος αρμοδιότηταςΕφετεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Η χώρα που τις παρέχει , Λιθουανία, μεριμνά αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία τους.

  • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
   • Gynėjųg. 6
   • Πόλη/Δήμος : Vilnius
   • Ταχυδρομικός κώδικας : LT-1109
   • + 370 (5) 2610560
   • +370 (5) 2616813