ДържаваМалта

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

  • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
   • Cathedral Square
   • Град/Община : Victoria, Gozo
   • Пощенски код : VCT 1821
  • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta
   • Family Court Building, Strait Street
   • Град/Община : Valletta
   • Пощенски код : VLT 2000

ДържаваМалта

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

  • Advocate for Legal Aid - Courts of Justice (Gozo)
   • Cathedral Square
   • Град/Община : Victoria, Gozo
   • Пощенски код : VCT 1821
  • Advocate for Legal Aid - Family Court Malta
   • Family Court Building, Strait Street
   • Град/Община : Valletta
   • Пощенски код : VLT 2000