ŢaraSuedia

InstrumentAsistență juridică

Tipul de competențăAutorități destinatare

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Localitate : Stockholm
   • Cod poștal : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

ŢaraSuedia

InstrumentAsistență juridică

Tipul de competențăAutorități expeditoare

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Localitate : Stockholm
   • Cod poștal : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00