ŠtátŠvédsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Mesto/Obec : Stockholm
   • PSČ : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

ŠtátŠvédsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Mesto/Obec : Stockholm
   • PSČ : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00