PaństwoChorwacja

InstrumentUznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I

Typ kompetencjiSądy apelacyjne

Sądy okręgowe (županijski sudovi) są właściwe w zakresie odwołań od orzeczeń sądów rejonowych. Odwołania od orzeczeń sądów handlowych rozpatruje Naczelny Sąd Gospodarczy Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske). Odwołania od orzeczeń sądów można wnosić do sądu pierwszej instancji, który wydał orzeczenie (sąd rejonowy lub sąd handlowy, jak opisano poniżej).

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to:

  • Općinski građanski sud u Zagrebu
  • Općinski sud u Bjelovaru
  • Općinski sud u Crikvenici
  • Općinski sud u Dubrovniku
  • Općinski sud u Gospiću
  • Općinski sud u Karlovcu
  • Općinski sud u Koprivnici
  • Općinski sud u Kutini
  • Općinski sud u Makarskoj
  • Općinski sud u Metkoviću
  • Općinski sud u Novom Zagrebu
  • Općinski sud u Osijeku
  • Općinski sud u Pazinu
  • Općinski sud u Požegi
  • Općinski sud u Puli-Pola
  • Općinski sud u Rijeci
  • Općinski sud u Sesvetama
  • Općinski sud u Sisku
  • Općinski sud u Slavonskom Brodu
  • Općinski sud u Splitu
  • Općinski sud u Varaždinu
  • Općinski sud u Velikoj Gorici
  • Općinski sud u Vinkovcima
  • Općinski sud u Virovitici
  • Općinski sud u Vukovaru
  • Općinski sud u Zadru
  • Općinski sud u Zlataru
  • Općinski sud u Čakovcu
  • Općinski sud u Đakovu
  • Općinski sud u Šibeniku
  • Trgovački sud u Bjelovaru
  • Trgovački sud u Dubrovniku
  • Trgovački sud u Osijeku
  • Trgovački sud u Pazinu
  • Trgovački sud u Rijeci
  • Trgovački sud u Splitu
  • Trgovački sud u Varaždinu
  • Trgovački sud u Zadru
  • Trgovački sud u Zagrebu