LandEstland

InstrumentErkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen

Typ av rollAppellationsdomstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

    • Riigikohus
    • Tallinna Ringkonnakohus
    • Tartu Ringkonnakohus