ZeměŠvédsko

NástrojEvropský příkaz k obstavení účtů

Druh pravomociOrgány příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení

    • Kronofogdemyndigheten