ΧώραΟυγγαρία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

ΧώραΟυγγαρία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
   • Irinyi u. 17.
   • Πόλη/Δήμος : Kecskemét
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 6000
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Irinyi u. 17.
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Kecskemét
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 6000
   • +36 76 501-749
   • +36 76 501-747
  • Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
   • Horváth Mihály u. 1/B
   • Πόλη/Δήμος : Szeged
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 6720
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Horváth Mihály u. 1/B
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Szeged
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 6720
   • +36 62 680-500
   • +36 62 680-501
  • Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
  • Pest Megyei Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
  • Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
  • Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
  • Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata