ДържаваЕстония

ИнструментСъбиране на доказателства

Вид компетентностЗамолен съд

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

Административен адрес : Lubja 4

Град/Община : Tallinn

Пощенски код : 10115

Телефон : +372 620 0100

факс : +372 620 0000

Адрес на електронна поща : harjumk.info@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Sadama 21

Град/Община : Haapsalu

Пощенски код : 90502

Телефон : +372 472 0000

факс : +372 447 9590

Адрес на електронна поща : pmkhaapsalu.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Lossi 2

Град/Община : Kuressaare

Пощенски код : 93816

Телефон : +372 452 1674

факс : +372 452 1674

Адрес на електронна поща : pmkkuressaare.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Tallinna 18

Град/Община : Paide

Пощенски код : 72711

Телефон : +372 384 8700

факс : +372 384 8701

Адрес на електронна поща : pmkpaide.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Kuninga 22

Град/Община : Pärnu

Пощенски код : 80099

Телефон : +372 447 9500

факс : +372 447 9590

Адрес на електронна поща : pmkparnu.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Sauna 5

Град/Община : Rapla

Пощенски код : 79513

Телефон : +372 489 0630

факс : +372 489 0631

Адрес на електронна поща : pmkrapla.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Suur 1

Град/Община : Jõgeva

Пощенски код : 48306

Телефон : +372 776 2240

факс : +372 776 2235

Адрес на електронна поща : tmkjogeva.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Kalevi 1

Град/Община : Tartu

Пощенски код : 50098

Телефон : +372 750 0615

факс : +372 75 00 611

Адрес на електронна поща : tmktartu.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Vabaduse 10

Град/Община : Valga

Пощенски код : 68204

Телефон : +372 764 3738

факс : +372 76 40 394

Адрес на електронна поща : tmkvalga.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Posti 22

Град/Община : Viljandi

Пощенски код : 71020

Телефон : +372 435 4888

факс : +372 43 33 675

Адрес на електронна поща : tmkviljandi.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Võru 12

Град/Община : Põlva

Пощенски код : 63308

Телефон : +372 799 8510

факс : +372 79 98 522

Адрес на електронна поща : tmkpolva.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Vabaduse 13

Град/Община : Võru

Пощенски код : 65620

Телефон : +372 782 1562

факс : +372 78 21 562

Адрес на електронна поща : tmkvoru.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Kooli 2a

Град/Община : Jõhvi

Пощенски код : 41598

Телефон : +372 663 8300

факс : +372 33 63 702

Адрес на електронна поща : vmkjohvi.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : 1.Mai 2

Град/Община : Narva

Пощенски код : 20308

Телефон : +372 359 9800

факс : +372 35 99 801

Адрес на електронна поща : vmknarva.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee

Административен адрес : Rohuaia 8

Град/Община : Rakvere

Пощенски код : 44308

Телефон : +372 325 4102

факс : +372 32 54 103

Адрес на електронна поща : vmkrakvere.menetlus@kohus.ee

Уебсайт : http://www.kohus.ee