ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα

Είδος αρμοδιότηταςΑρμόδια αρχή

Τηλέφωνο : + 46856485160

Διαδίκτυο : http://www.skatteverket.se

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια αρμόδια για την εκδίκαση αίτησης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

Διοικητική διεύθυνση : Rådhuset, Stortorget

Πόλη/Δήμος : Karlskrona

Ταχυδρομικός κώδικας : 371 31

Τηλέφωνο : (46-455) 33 54 00

Φαξ : (46-455) 268 58

Ηλεκτρονική διεύθυνση : blekinge.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.blekingetingsratt.domstol.se/

Διοικητική διεύθυνση : Rademachergatan 8

Πόλη/Δήμος : Eskilstuna

Ταχυδρομικός κώδικας : 632 20

Τηλέφωνο : (46-16) 16 68 00

Φαξ : (46-16) 12 36 20

Ηλεκτρονική διεύθυνση : eskilstuna.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.eskilstunatingsratt.domstol.se/

Διοικητική διεύθυνση : Kullen 4

Πόλη/Δήμος : Falun

Ταχυδρομικός κώδικας : 791 31

Τηλέφωνο : (46-23) 482 00

Φαξ : (46-23) 482 80

Ηλεκτρονική διεύθυνση : falu.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.falutingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Artillerigatan 2 A

Πόλη/Δήμος : Visby

Ταχυδρομικός κώδικας : 621 45

Τηλέφωνο : (46-498) 28 14 00

Φαξ : (46-498) 27 97 59

Ηλεκτρονική διεύθυνση : gotlands.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.gotlandstingsratt.domstol.se/

Διοικητική διεύθυνση : Lantmäterigatan 4

Πόλη/Δήμος : Gävle

Ταχυδρομικός κώδικας : 803 10

Τηλέφωνο : (46-26) 17 67 00

Φαξ : (46-26) 17 67 50

Ηλεκτρονική διεύθυνση : gavle.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.gavletingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Ullevigatan 15

Πόλη/Δήμος : Göteborg

Ταχυδρομικός κώδικας : 411 10

Τηλέφωνο : (46-31) 701 10 00

Φαξ : (46-31) 701 13 00

Ηλεκτρονική διεύθυνση : gbg.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.goteborgstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Södra vägen 5

Πόλη/Δήμος : Halmstad

Ταχυδρομικός κώδικας : 302 42

Τηλέφωνο : (46-35) 15 25 00

Φαξ : (46-35) 10 79 85

Ηλεκτρονική διεύθυνση : halmstads.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.halmstadstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Smålandsgatan 28

Πόλη/Δήμος : Kalmar

Ταχυδρομικός κώδικας : 392 34

Τηλέφωνο : (46-480) 47 78 00

Φαξ : (46-480) 226 77

Ηλεκτρονική διεύθυνση : kalmar.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.kalmartingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Kanalgatan 32

Πόλη/Δήμος : Kristianstad

Ταχυδρομικός κώδικας : 291 34

Τηλέφωνο : (46-44) 18 36 00

Φαξ : (46-44) 12 22 53

Ηλεκτρονική διεύθυνση : kristianstads.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.kristianstadstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Brigadgatan 3

Πόλη/Δήμος : Linköping

Ταχυδρομικός κώδικας : 587 58

Τηλέφωνο : (46-13) 25 10 00

Φαξ : (46-13) 25 10 25

Ηλεκτρονική διεύθυνση : linkopings.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.linkopingstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Skeppsbrogatan 43

Πόλη/Δήμος : Luleå

Ταχυδρομικός κώδικας : 972 31

Τηλέφωνο : (46-920) 29 55 00

Φαξ : (46-920) 29 55 01

Ηλεκτρονική διεύθυνση : lulea.tingsratt@dom.se

Διοικητική διεύθυνση : Kalendegatan 1

Πόλη/Δήμος : Malmö

Ταχυδρομικός κώδικας : 211 35

Τηλέφωνο : (46-40) 35 30 00

Φαξ : (46-40) 611 43 10

Ηλεκτρονική διεύθυνση : malmo.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.malmotingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Augustendalsvägen 20

Πόλη/Δήμος : Nacka strand

Ταχυδρομικός κώδικας : 131 52

Τηλέφωνο : (46-8) 561 656 00

Φαξ : (46-8) 561 657 99

Ηλεκτρονική διεύθυνση : nacka.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.nackatingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Eric Ugglas plats 2

Πόλη/Δήμος : Skövde

Ταχυδρομικός κώδικας : 541 50

Τηλέφωνο : +46 (0)500-49 92 00

Φαξ : +46 (0)500-49 92 01

Ηλεκτρονική διεύθυνση : skaraborgs.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.skaraborgstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Tingshuset, Nygatan 45

Πόλη/Δήμος : Umeå

Ταχυδρομικός κώδικας : 903 30

Τηλέφωνο : (46-90) 17 21 00

Φαξ : (46-90) 77 18 30

Ηλεκτρονική διεύθυνση : umea.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.umeatingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Kungsgatan 49

Πόλη/Δήμος : Uppsala

Ταχυδρομικός κώδικας : 753 21

Τηλέφωνο : (46-18) 431 60 00

Φαξ : (46-18) 431 60 99

Ηλεκτρονική διεύθυνση : uppsala.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.uppsalatingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Hamngatan 6

Πόλη/Δήμος : Vänersborg

Ταχυδρομικός κώδικας : 462 33

Τηλέφωνο : (46-521) 27 02 00

Φαξ : (46-521) 27 02 80

Ηλεκτρονική διεύθυνση : vanersborgs.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Rådhuset, Stora torget

Πόλη/Δήμος : Karlstad

Ταχυδρομικός κώδικας : 652 24

Τηλέφωνο : 054-14 84 00

Φαξ : 054-18 47 35

Ηλεκτρονική διεύθυνση : varmlands.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.varmlandstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Sigurdsgatan 22

Πόλη/Δήμος : Västerås

Ταχυδρομικός κώδικας : 721 30

Τηλέφωνο : (46-21) 31 04 00

Φαξ : (46-21) 12 44 32

Ηλεκτρονική διεύθυνση : vastmanlands.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.vastmanlandstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Kungsgatan 8

Πόλη/Δήμος : Växjö

Ταχυδρομικός κώδικας : 352 33

Τηλέφωνο : (46-470) 56 01 00

Φαξ : (46-470) 56 02 90

Ηλεκτρονική διεύθυνση : vaxjo.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.vaxjotingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Backgränd 9

Πόλη/Δήμος : Härnösand

Ταχυδρομικός κώδικας : 871 32

Τηλέφωνο : (46-611) 46 05 00

Φαξ : (46-611) 51 18 36

Ηλεκτρονική διεύθυνση : angermanlands.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.angermanlandstingsratt.domstol.se/

Διοικητική διεύθυνση : Järnvägsgatan 1A

Πόλη/Δήμος : Örebro

Ταχυδρομικός κώδικας : 703 62

Τηλέφωνο : (46-19) 16 63 00

Φαξ : (46-19) 26 28 06

Ηλεκτρονική διεύθυνση : orebro.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.orebrotingsratt.domstol.se/

Διοικητική διεύθυνση : Storgatan 6

Πόλη/Δήμος : Östersund

Ταχυδρομικός κώδικας : 831 30

Τηλέφωνο : (46-63) 15 06 00

Φαξ : (46-63) 15 06 90

Ηλεκτρονική διεύθυνση : ostersunds.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.ostersundstingsratt.domstol.se/

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΟικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα

Είδος αρμοδιότηταςΕφετεία

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

Διοικητική διεύθυνση : Hovrättsgränd 4

Πόλη/Δήμος : Jönköping

Τηλέφωνο : + 46 (0) 36 - 15 69 00

Φαξ : + 46 (0) 36 - 15 65 36

Ηλεκτρονική διεύθυνση : gota.hovratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.gotahovratt.se

Διοικητική διεύθυνση : Södra Tjärngatan 2

Πόλη/Δήμος : Sundsvall

Ταχυδρομικός κώδικας : 852 37

Τηλέφωνο : +46 (0) 60-18 68 00

Φαξ : +46 (0) 60-18 68 39

Ηλεκτρονική διεύθυνση : hovratten.nedrenorrland@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.hovrattenfornedrenorrland.se

Διοικητική διεύθυνση : Packhusplatsen 6

Πόλη/Δήμος : Göteborg

Ταχυδρομικός κώδικας : 411 13

Τηλέφωνο : +46 (0) 31-701 22 00

Φαξ : + 46 (0) 31-774 29 43

Ηλεκτρονική διεύθυνση : hovratten.vastrasverige@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.vastrahovratten.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Storgatan 39

Πόλη/Δήμος : Umeå

Ταχυδρομικός κώδικας : 903 25

Τηλέφωνο : +46 (0) 90-17 20 00

Φαξ : +46 (0)90-13 88 50

Ηλεκτρονική διεύθυνση : hovratten.ovrenorrland@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Hovrättstorget 1

Πόλη/Δήμος : Malmö

Ταχυδρομικός κώδικας : 211 18

Τηλέφωνο : +46 (0)40-35 57 00

Φαξ : +46 (0)40-783 11

Ηλεκτρονική διεύθυνση : hovratten.skaneblekinge@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Riddarhustorget 8

Πόλη/Δήμος : Stockholm

Ταχυδρομικός κώδικας : 111 28

Τηλέφωνο : (46) 8-561 666 00

Φαξ : (46) 8-561 666 86

Ηλεκτρονική διεύθυνση : hogsta.domstolen@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.hogstadomstolen.se

Διοικητική διεύθυνση : Hamngatan 15

Πόλη/Δήμος : Jönköping

Ταχυδρομικός κώδικας : 553 21

Τηλέφωνο : (46-36) 15 67 00

Φαξ : (46-36) 15 67 95

Ηλεκτρονική διεύθυνση : jonkopings.tingsratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.jonkopingstingsratt.domstol.se

Διοικητική διεύθυνση : Birger Jarls torg 16, Riddarholmen

Πόλη/Δήμος : Stockholm

Ταχυδρομικός κώδικας : 111 28

Τηλέφωνο : +46 8 561 670 00

Φαξ : +46 8 21 93 27

Ηλεκτρονική διεύθυνση : svea.hovratt@dom.se

Διαδίκτυο : http://www.svea.se