ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

Διοικητική διεύθυνση : Postbus 24080

Πόλη/Δήμος : Utrecht

Ταχυδρομικός κώδικας : 3502 MB

Τηλέφωνο : 088-7871320

Ηλεκτρονική διεύθυνση : j.ouwehand@rvr.org

Διαδίκτυο : http://www.rvr.org

ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

Διοικητική διεύθυνση : Postbus 24080

Πόλη/Δήμος : Utrecht

Ταχυδρομικός κώδικας : 3502 MB

Τηλέφωνο : 088-7871320

Ηλεκτρονική διεύθυνση : j.ouwehand@rvr.org

Διαδίκτυο : http://www.rvr.org