ŠtátŠvédsko

NástrojDoručovania právnych dokumentov

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

Súdy, orgány presadzovania práva a ďalšie švédske orgány, ktoré doručujú súdne a mimosúdne písomnosti v občianskych a obchodných veciach

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie: