ŠtátČeská republika

NástrojZadovažovanie/vykonávanie dôkazov

Druh kompetencieDožiadané súdy

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

Administratívna adresa : nám. Edvarda Beneše 1997

Mesto/Obec : Kladno

PSČ : CZ - 272 55

Telefón : (420) 312278790

Fax : (420) 257005054

E-mail : podatelna@osoud.kld.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-kladne

Administratívna adresa : Rooseveltova 16

Mesto/Obec : Brno

PSČ : CZ-601 95

Telefón : (420) 542101111

Fax : (420) 546513362

E-mail : podatelna@ksoud.brn.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne

Administratívna adresa : Třída ČSA 218

Mesto/Obec : Hradec Králové

PSČ : CZ-502 08

Telefón : (420) 498016111

Fax : (420) 495514021

E-mail : podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-hradci-kralove/

Administratívna adresa : tř. ČSA 218

Mesto/Obec : Hradec Králové

PSČ : CZ-502 08

Telefón : (420) 466044411

Fax : (420) 466261897

E-mail : podatelna@ksoud.pce.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-hradci-kralove/

Administratívna adresa : Havlíčkovo nábř. 34

Mesto/Obec : Ostrava

PSČ : CZ-728 81

Telefón : (420) 596153222

Fax : (420) 596120981

E-mail : podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-ostrave

Administratívna adresa : tř. Svobody 16

Mesto/Obec : Olomouc

PSČ : CZ-771 11

Telefón : (420) 587402111

Fax : (420) 587402869

E-mail : podatelna@ksoud.olc.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-ostrave

Administratívna adresa : Veleslavínova 40

Mesto/Obec : Plzeň

PSČ : CZ-306 17

Telefón : (420) 377868121

Fax : (420) 377868000

E-mail : podatelna@ksoud.plz.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-plzni/

Administratívna adresa : nám. Kinských 5

Mesto/Obec : Praha 5

PSČ : CZ-150 75

Telefón : (420) 257005111

Fax : (420) 257321528

E-mail : podatelna@ksoud.pha.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-praze

Administratívna adresa : Národního odboje 1274

Mesto/Obec : Ústí nad Labem

PSČ : CZ-400 92

Telefón : (420) 477047111

Fax : (420) 477047118

E-mail : podatelna@ksoud.unl.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-usti-nad-labem/

Administratívna adresa : U Soudu 540/3

Mesto/Obec : Liberec

PSČ : CZ-460 72

Telefón : (420) 485238111

Fax : (420) 485238320

E-mail : podatelna@ksoud.lbc.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-usti-nad-labem/kontakty?clanek=kontaktni-osoby-ks-lb

Administratívna adresa : Zátkovo nábř. 2

Mesto/Obec : České Budějovice

PSČ : CZ-370 84

Telefón : (420) 389018111

Fax : (420) 389018500

E-mail : podatelna@ksoud.cbu.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/KrajskýsoudvČeskýchBudějovicích/

Administratívna adresa : kpt. Jaroše 1851

Mesto/Obec : Tábor

PSČ : CZ-390 03

Telefón : (420) 381205411

Fax : (420) 381205430

E-mail : podatelna.pobocka@ksoud.cbu.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-ceskych-budejovicich/kontakty?clanek=kontaktni-osoby-na-pobocce-v-tabore

Administratívna adresa : Polní 994/39

Mesto/Obec : Brno

PSČ : CZ-608 01

Telefón : (420) 546511111

Fax : (420) 546530269

E-mail : podatelna@msoud.brn.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-brne

Administratívna adresa : Spálená 2

Mesto/Obec : Praha 2

PSČ : CZ-112 16

Telefón : (420) 221931111

Fax : (420) 224947049

E-mail : podatelna@msoud.pha.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze

Administratívna adresa : Ovocný trh 14

Mesto/Obec : Praha 1

PSČ : CZ-110 00

Telefón : (420) 221093111

Fax : (420) 224221499

E-mail : podatelna@osoud.pha1.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-1

Administratívna adresa : 28. pluku 1533/29b

Mesto/Obec : Praha 10

PSČ : CZ-100 83

Telefón : (420) 251447710

Fax : (420) 251444260

E-mail : podatelna@osoud.pha10.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-10

Administratívna adresa : Francouzská 808/19

Mesto/Obec : Praha 2

PSČ : CZ 120 00

Telefón : (420) 221510111

Fax : (420) 221510340

E-mail : podatelna@osoud.pha2.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-2

Administratívna adresa : Jagellonská 1748/5

Mesto/Obec : Praha 3

PSČ : CZ-130 05

Telefón : (420) 221477311

Fax : (420) 221477243

E-mail : podatelna@osoud.pha3.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-3/

Administratívna adresa : 28. pluku 1533/29b

Mesto/Obec : Praha 10

PSČ : CZ-100 83

Telefón : (420) 251447704

Fax : (420) 251441353

E-mail : podatelna@osoud.pha4.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-4/

Administratívna adresa : náměstí Kinských 5

Mesto/Obec : Praha 5

PSČ : CZ-150 74

Telefón : (420) 257072501

Fax : (420) 257321534

E-mail : podatelna@osoud.pha5.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-5/

Administratívna adresa : 28. pluku 1533/29b

Mesto/Obec : Praha 10

PSČ : CZ-100 83

Telefón : (420) 251447706

Fax : (420) 272658371

E-mail : podatelna@osoud.pha6.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-6

Administratívna adresa : Ovocný trh 14

Mesto/Obec : Praha 1

PSČ : CZ-112 96

Telefón : (420) 221093322

Fax : (420) 224238008

E-mail : podatelna@osoud.pha7.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-7

Administratívna adresa : 28. pluku 1533/29b

Mesto/Obec : Praha 10

PSČ : CZ-100 83

Telefón : (420) 251442506

Fax : (420) 251442036

E-mail : podatelna@osoud.pha8.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-8

Administratívna adresa : 28. pluku 1533/29b

Mesto/Obec : Praha 10

PSČ : CZ-100 83

Telefón : (420) 251447709

Fax : (420) 251443401

E-mail : podatelna@osoud.pha9.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/obvodni-soud-pro-prahu-9/

Administratívna adresa : Masarykovo nám. 223

Mesto/Obec : Benešov

PSČ : CZ-256 45

Telefón : (420) 317763301

Fax : (420) 257005052

E-mail : podatelna@osoud.ben.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove

Administratívna adresa : Wagnerovo nám. 1249

Mesto/Obec : Beroun

PSČ : CZ-266 47

Telefón : (420) 311604500

Fax : (420) 257005053

E-mail : podatelna@osoud.ber.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune/-/okresni-soud-v-beroune

Administratívna adresa : Hybešova 5

Mesto/Obec : Blansko

PSČ : CZ-678 28

Telefón : (420) 516482111

Fax : (420) 516415423

E-mail : podatelna@osoud.bla.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-blansku/

Administratívna adresa : Polní 39

Mesto/Obec : Brno

PSČ : CZ-608 04

Telefón : (420) 546511111

Fax : (420) 546576012

E-mail : podatelna@osoud.brnv.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov/

Administratívna adresa : Partyzánská 11

Mesto/Obec : Bruntál

PSČ : CZ-792 01

Telefón : (420) 554786220

Fax : (420) 554786398

E-mail : podatelna@ksoud.bru.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale

Administratívna adresa : Revoluční 60

Mesto/Obec : Krnov

PSČ : CZ-794 01

Telefón : (420) 554786212

Fax : (420) 554786235

E-mail : podatelna.krnov@osoud.bru.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale/kontakty?clanek=kontaktni-osoby-okresniho-soudu-v-bruntale-pobocky-v-krnove

Administratívna adresa : Národních hrdinů 11

Mesto/Obec : Břeclav

PSČ : CZ-690 24

Telefón : (420) 519366201

Fax : (420) 519321686

E-mail : podatelna@osoud.brv.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi

Administratívna adresa : Lidická 1

Mesto/Obec : Cheb

PSČ : CZ-350 60

Telefón : (420) 377867410

Fax : (420) 354433964

E-mail : podatelna@osoud.chb.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chebu

Administratívna adresa : Na Příkopech 663/29

Mesto/Obec : Chomutov

PSČ : CZ-430 14

Telefón : (420) 474698555

Fax : (420) 474698379

E-mail : podatelna@osoud.chv.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chomutove

Administratívna adresa : Všehrdovo nám. 45

Mesto/Obec : Chrudim

PSČ : CZ-537 21

Telefón : (420) 469669711

Fax : (420) 469669751

E-mail : podatelna@osoud.chr.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi

Administratívna adresa : Paroubkova 228

Mesto/Obec : Domažlice

PSČ : CZ-344 50

Telefón : (420) 377867800

Fax : (420) 377867881-2

E-mail : podatelna@osoud.dom.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-domazlicich

Administratívna adresa : Masarykovo nám. 1/1

Mesto/Obec : Děčín

PSČ : CZ-405 97

Telefón : (420) 412709811

Fax : (420) 412510039

E-mail : podatelna@osoud.dec.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-decine

Administratívna adresa : Na Poříčí 3206

Mesto/Obec : Frýdek Místek

PSČ : CZ-738 13

Telefón : (420) 558411111

Fax : (420) 558627707

E-mail : podatelna@osoud.frm.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku

Administratívna adresa : Husova 2895

Mesto/Obec : Havlíčkův Brod

PSČ : CZ-580 25

Telefón : (420) 569493111

Fax : (420) 569493150

E-mail : podatelna@osoud.hbr.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-havlickove-brode/

Administratívna adresa : Velkomoravská 4

Mesto/Obec : Hodonín

PSČ : CZ-695 46

Telefón : (420) 518307211

Fax : (420) 518321218

E-mail : podatelna@osoud.hod.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine

Administratívna adresa : Ignáta Herrmanna 227

Mesto/Obec : Hradec Králové

PSČ : CZ-502 09

Telefón : (420) 495000900

Fax : (420) 495512264

E-mail : podatelna@osoud.hrk.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove

Administratívna adresa : Mírové nám. 5

Mesto/Obec : Jablonec nad Nisou

PSČ : CZ-466 59

Telefón : (420) 483337011

Fax : (420) 483337034

E-mail : podatelna@osoud.jbc.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-jablonci-nad-nisou/kontakty

Administratívna adresa : Dukelská 2a/761

Mesto/Obec : Jeseník

PSČ : CZ-790 01

Telefón : (420) 584458244

Fax : (420) 584458223

E-mail : podatelna@osoud.jes.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jeseniku/

Administratívna adresa : tř. Legionářů 9a

Mesto/Obec : Jihlava

PSČ : CZ-587 26

Telefón : (420) 567563111

Fax : (420) 567563101

E-mail : podatelna@osoud.jia.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jihlave

Administratívna adresa : Kláštěrská 123/II

Mesto/Obec : Jindřichův Hradec

PSČ : CZ-377 28

Telefón : (420) 384340011

Fax : (420) 384340064

E-mail : podatelna@osoud.jhr.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci

Administratívna adresa : Šafaříkova 842

Mesto/Obec : Jičín

PSČ : CZ-506 25

Telefón : (420) 493547111

Fax : (420) 493547128

E-mail : podatelna@osoud.jic.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/OkresnísoudvJičíně/

Administratívna adresa : Moskevská 17

Mesto/Obec : Karlovy Vary

PSČ : CZ-360 33

Telefón : (420) 377867211

Fax : (420) 377867297

E-mail : podatelna@osoud.kva.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karlovych-varech

Administratívna adresa : park Bedřicha Smetany 176/5

Mesto/Obec : Karviná - Fryštát

PSČ : CZ-733 01

Telefón : (420) 596390111

Fax : (420) 596312491

E-mail : podatelna@osoud.kna.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-karvine

Administratívna adresa : Dlouhá Třída 1647/46a

Mesto/Obec : Havířov Podlesí

PSČ : CZ-736 01

Telefón : (420) 596498111

Fax : (420) 596498150

E-mail : podatelna.havirov@osoud.kna.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karvine/

Administratívna adresa : Dukelská 138/I.

Mesto/Obec : Klatovy

PSČ : CZ-339 33

Telefón : (420) 377869800

Fax : (420) 377869890

E-mail : podatelna@osoud.kla.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-klatovech

Administratívna adresa : Jiřího z Poděbrad 144

Mesto/Obec : Kolín

PSČ : CZ-280 23

Telefón : (420) 321724500

Fax : (420) 321725850

E-mail : podatelna@osoud.kol.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-koline/-/okresni-soud-v-koli-1

Administratívna adresa : Soudní 1279/11

Mesto/Obec : Kroměříž

PSČ : CZ-767 42

Telefón : (420) 573522111

Fax : (420) 546580910

E-mail : podatelna@soudu.krm.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-kromerizi

Administratívna adresa : Národního odboje 58

Mesto/Obec : Kutná Hora

PSČ : CZ-284 35

Telefón : (420) 327533500

Fax : (420) 257005056

E-mail : podatelna@osoud.kha.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-kutne-hore

Administratívna adresa : U Soudu 540/3

Mesto/Obec : Liberec

PSČ : CZ-460 72

Telefón : (420) 485238111

Fax : (420) 485238235

E-mail : podatelna@osoud.lbc.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-liberci

Administratívna adresa : Na valech 525/12

Mesto/Obec : Litoměřice

PSČ : CZ-412 97

Telefón : (420) 416721111

Fax : (420) 416732697

E-mail : podatelna@osoud.ltm.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-litomericich/

Administratívna adresa : Sladkovského 1132

Mesto/Obec : Louny

PSČ : CZ-440 29

Telefón : (420) 415629911

Fax : (420) 415654631

E-mail : podatelna@osoud.lou.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-lounech/

Administratívna adresa : nám. Republiky 100

Mesto/Obec : Ml. Boleslav

PSČ : CZ-293 05

Telefón : (420) 3263377500

Fax : (420) 257005058

E-mail : podatelna@osoud.mlb.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-mlade-boleslavi

Administratívna adresa : Moskevská 2

Mesto/Obec : Most

PSČ : CZ-43474

Telefón : (420) 477104711

Fax : (420) 477104712

E-mail : podatelna@osoud.mst.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-moste

Administratívna adresa : Krombholcova 264

Mesto/Obec : Mělník

PSČ : CZ-276 46

Telefón : (420) 315648111

Fax : (420) 257005057

E-mail : podatelna@osoud.mel.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-melniku

Administratívna adresa : Tyršova 11

Mesto/Obec : Nový Jičín

PSČ : CZ-741 11

Telefón : (420) 556779511

Fax : (420) 556702465

E-mail : podatelna@osoud.nji.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-novem-jicine

Administratívna adresa : Soudní 996

Mesto/Obec : Nymburk

PSČ : CZ-288 62

Telefón : (420) 325519300

Fax : (420) 257005059

E-mail : podatelna@osoud.nym.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-nymburce

Administratívna adresa : Palachova 1303

Mesto/Obec : Náchod

PSČ : CZ-547 29

Telefón : (420) 491443111

Fax : (420) 491443208

E-mail : podatelna@osoud.nac.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-nachode

Administratívna adresa : tř. Svobody 16

Mesto/Obec : Olomouc

PSČ : CZ-771 38

Telefón : (420) 585503111

Fax : (420) 585225250

E-mail : podatelna@osoud.olc.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-olomouci/

Administratívna adresa : Olomoucká 27

Mesto/Obec : Opava

PSČ : CZ-746 77

Telefón : (420) 553759211

Fax : (420) 553622168

E-mail : podatelna@osoud.opa.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-opave/

Administratívna adresa : U soudu 4/6187

Mesto/Obec : Ostrava

PSČ : CZ-708 82

Telefón : (420) 596972111

Fax : (420) 596972801

E-mail : podatelna@osoud.ova.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-ostrave

Administratívna adresa : Na Třísle 118

Mesto/Obec : Pardubice

PSČ : CZ-530 95

Telefón : (420) 466750111

Fax : (420) 466530345

E-mail : podatelna@osoud.pce.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pardubicich/

Administratívna adresa : tř. Legií 876

Mesto/Obec : Pelhřimov

PSČ : CZ-393 36

Telefón : (420) 565303611

Fax : (420) 565303651

E-mail : podatelna@osoud.plh.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-pelhrimove

Administratívna adresa : Edvarda Beneše 1

Mesto/Obec : Plzeň

PSČ : CZ 306 24

Telefón : (420) 377868411

Fax : (420) 377868480

E-mail : podatelna@osoud.plzj.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-plzen-jih

Administratívna adresa : Nádražní 7

Mesto/Obec : Plzeň

PSČ : CZ-306 23

Telefón : (420) 377869111

Fax : (420) 377869202

E-mail : podatelna@osoud.plzm.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-plzen-mesto

Administratívna adresa : Edvarda Beneše 1

Mesto/Obec : Plzeň

PSČ : CZ-303 16

Telefón : (420) 377869511

Fax : (420) 377869512

E-mail : podatelna@osoud.plzs.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-plzen-sever

Administratívna adresa : Pivovarská 3

Mesto/Obec : Prachatice

PSČ : CZ-383 18

Telefón : (420) 388305111

Fax : (420) 388305154

E-mail : podatelna@osoud.ptc.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-prachaticich

Administratívna adresa : Na Poříčí 20

Mesto/Obec : Praha 1

PSČ : CZ-112 97

Telefón : (420) 221729311

Fax : (420) 257005060

E-mail : podatelna@osoud.phav.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-praha-vychod

Administratívna adresa : Karmelitská 19

Mesto/Obec : Praha 1

PSČ : CZ-118 15

Telefón : (420) 257199244

Fax : (420) 257005061

E-mail : podatelna@osoud.phaz.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-praha-zapad

Administratívna adresa : Havlíčkova 16

Mesto/Obec : Prostějov

PSČ : CZ-797 09

Telefón : (420) 582401611

Fax : (420) 582334313

E-mail : podatelna@osoud.pro.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-prostejove

Administratívna adresa : Velké nám.č. 121

Mesto/Obec : Písek

PSČ : CZ-397 41

Telefón : (420) 382731231

Fax : (420) 382731195

E-mail : podatelna@osoud.psk.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pisku

Administratívna adresa : Smetanova 2

Mesto/Obec : Přerov

PSČ : CZ-750 11

Telefón : (420) 581279111

Fax : (420) 581279224

E-mail : podatelna@osoud.pre.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-prerove

Administratívna adresa : Milínská 167

Mesto/Obec : Příbram

PSČ : CZ-261 28

Telefón : (420) 318650111

Fax : (420) 257005062

E-mail : podatelna@osoud.pbr.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-pribrami

Administratívna adresa : Sixtovo nám. 76

Mesto/Obec : Rakovník

PSČ : CZ-269 23

Telefón : (420) 313285347

Fax : (420) 257005063

E-mail : podatelna@osoud.rak.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-rakovniku

Administratívna adresa : Jiráskova 67/1

Mesto/Obec : Rokycany

PSČ : CZ-337 64

Telefón : (420) 377869011

Fax : (420) 377869010

E-mail : podatelna@osoud.rok.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-rokycanech

Administratívna adresa : Svatohavelská 93

Mesto/Obec : Rychnov n. Kněžnou

PSČ : CZ-516 19

Telefón : (420) 494548300

Fax : (420) 494548331

E-mail : podatelna@osoud.rkn.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-rychnove-nad-kneznou

Administratívna adresa : Nádražní 25

Mesto/Obec : Semily

PSČ : CZ-513 34

Telefón : (420) 481652111

Fax : (420) 481652177

E-mail : podatelna@osoud.sem.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-semilech

Administratívna adresa : K.H.Borovského 57

Mesto/Obec : Sokolov

PSČ : CZ-356 32

Telefón : (420) 377 867 000

Fax : (420) 377 867 007

E-mail : podatelna@osoud.sok.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-sokolove

Administratívna adresa : Smetanova 455

Mesto/Obec : Strakonice

PSČ : CZ-386 23

Telefón : (420) 383355111

Fax : (420) 383355115

E-mail : podatelna@osoud.sce.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-ve-strakonicich

Administratívna adresa : Dimitrovova 33

Mesto/Obec : Svitavy

PSČ : CZ-568 19

Telefón : (420) 461352811

Fax : (420) 461352837

E-mail : podatelna@osoud.svy.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-ve-svitavach

Administratívna adresa : nám. Republiky 71

Mesto/Obec : Tachov

PSČ : CZ-347 30

Telefón : (420) 377867611

Fax : (420) 377867650

E-mail : podatelna@osoud.tch.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-tachove/

Administratívna adresa : U soudu 1450

Mesto/Obec : Teplice

PSČ : CZ-416 64

Telefón : (420) 417599111

Fax : (420) 417539101

E-mail : podatelna@osoud.tep.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-teplicich/

Administratívna adresa : Nádražní 106/5

Mesto/Obec : Trutnov

PSČ : CZ-541 20

Telefón : (420) 499857212

Fax : (420) 499857054

E-mail : podatelna@osoud.tru.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-trutnove

Administratívna adresa : nám. Mikoláše z Husi 43

Mesto/Obec : Tábor

PSČ : CZ-390 17

Telefón : (420) 381205111

Fax : (420) 381205199

E-mail : podatelna@osoud.tab.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-tabore

Administratívna adresa : Bráfova 502

Mesto/Obec : Třebíč

PSČ : CZ-674 34

Telefón : (420) 568606211

Fax : (420) 568841636

E-mail : podatelna@osoud.trb.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-trebici

Administratívna adresa : Svatováclavská 568

Mesto/Obec : Uh. Hradiště

PSČ : CZ-686 69

Telefón : (420) 572523290

Fax : (420) 572523291

E-mail : podatelna@ospud.uhr.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-uherskem-hradisti

Administratívna adresa : Horní náměstí 5

Mesto/Obec : Vsetín

PSČ : CZ-755 39

Telefón : (420) 571484511

Fax : (420) 571484541

E-mail : podatelna@osoud.vst.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-vsetine/-/okresni-soud-ve-vsetine

Administratívna adresa : Horní náměstí 5

Mesto/Obec : Vsetín

PSČ : CZ-755 39

Telefón : (420) 571755111

Fax : (420) 571484541

E-mail : podatelna@osoud.vst.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/OkresníSoudveVsetíně/

Administratívna adresa : Kašíkova 28

Mesto/Obec : Vyškov

PSČ : CZ-682 01

Telefón : (420) 518720111

Fax : (420) 518720250

E-mail : podatelna@osoud.vys.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-ve-vyskove

Administratívna adresa : Dlouhé Díly 351

Mesto/Obec : Zlín

PSČ : CZ-763 02

Telefón : (420) 577171717

Fax : 577172101

E-mail : podatelna@osoud.zln.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-zline

Administratívna adresa : nám. Republiky 1

Mesto/Obec : Znojmo

PSČ : CZ-670 08

Telefón : (420) 515266211

Fax : (420) 515221195

E-mail : podatelna@osoud.zno.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-znojme

Administratívna adresa : Kramoly 641/37

Mesto/Obec : Ústí nad Labem

PSČ : CZ-401 24

Telefón : (420) 477047590

Fax : (420) 477047462

E-mail : podatelna@osoud.unl.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-usti-nad-labem

Administratívna adresa : Husova 975

Mesto/Obec : Ústí nad Orlicí

PSČ : CZ-562 17

Telefón : (420) 465567111

Fax : (420) 465523269

E-mail : podatelna@osoud.uno.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-usti-nad-orlici/

Administratívna adresa : Děčínská 390

Mesto/Obec : Česká Lípa

PSČ : CZ-470 01

Telefón : (420) 487885111

Fax : (420) 487523223

E-mail : podatelna@osoud.cli.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-ceske-lipe/

Administratívna adresa : Lidická 20

Mesto/Obec : České Budějovice

PSČ : CZ-371 06

Telefón : (420) 386112111

Fax : (420) 386112100

E-mail : podatelna@osoud.cbu.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich

Administratívna adresa : Linecká 284

Mesto/Obec : Český Krumlov

PSČ : CZ-381 20

Telefón : (420) 380706111

Fax : (420) 380706170

E-mail : podatelna@osoud.ckr.justice.cz

Webová lokalita : https://justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskem-krumlove

Administratívna adresa : M.R.Štefánika 12

Mesto/Obec : Šumperk

PSČ : CZ-787 73

Telefón : (420) 583313911

Fax : (420) 583215260

E-mail : podatelna@osoud.sup.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-sumperku

Administratívna adresa : Strojírenská 28

Mesto/Obec : Žďár nad Sázavou

PSČ : CZ-591 19

Telefón : (420) 566682611

Fax : (420) 546582110

E-mail : podatelna@osoud.zds.justice.cz

Webová lokalita : https://www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-zdaru-nad-sazavou