LandMalta

InstrumentRättshjälp

Typ av rollMottagande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

Administrativ adress: : Cathedral Square

Ort/Kommun : Victoria, Gozo

Postnummer : VCT 1821

Administrativ adress: : Family Court Building, Strait Street

Ort/Kommun : Valletta

Postnummer : VLT 2000

Administrativ adress: : Chateau de la Ville, 21, Archbishop Street

Ort/Kommun : Valletta

LandMalta

InstrumentRättshjälp

Typ av rollÖversändande myndigheter

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

Administrativ adress: : Cathedral Square

Ort/Kommun : Victoria, Gozo

Postnummer : VCT 1821

Administrativ adress: : Family Court Building, Strait Street

Ort/Kommun : Valletta

Postnummer : VLT 2000

Administrativ adress: : Chateau de la Ville, 21, Archbishop Street

Ort/Kommun : Valletta