Vztahuje se Listina na můj případ?

Pokud si myslíte, že jsou porušována Vaše základní práva, v tomto oddíle zjistíte, zda Vám Listina základních práv EU může nabídnout ochranu.

Úvod

Tento kontrolní seznam Vám může pomoci zjistit, zda se na konkrétní případ vztahuje Listina základních práv EU.

Listina se vztahuje pouze na akty:

  • subjektů EU, nebo
  • vnitrostátních orgánů v zemích EU při provádění práva EU.

S tímto seznamem zjistíte, u kterých aktů vnitrostátních orgánů se jedná o provádění práva EU.

Potřebujete více informací?

Právní upozornění

Tento kontrolní seznam je pouze orientační; neposkytuje jednotlivým osobám právní poradenství, a tudíž se v tomto ohledu zříkáme jakékoliv odpovědnosti.

Pokud potřebujete radu týkající se zahájení soudního řízení, vyhledejte odborné právní poradenství k Vaší konkrétní situaci.

Pokyny se týkají pouze otázky, zda lze Listinu teoreticky použít na konkrétní případ. Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, neznamená to automaticky, že byla Listina základních práv porušena.

Kontrolní seznam


Úvod

Tento kontrolní seznam Vám může pomoci zjistit, zda se na konkrétní případ vztahuje Listina základních práv EU.

Listina se vztahuje pouze na akty:

  • subjektů EU, nebo
  • vnitrostátních orgánů v zemích EU při provádění práva EU.

S tímto seznamem zjistíte, u kterých aktů vnitrostátních orgánů se jedná o provádění práva EU.

Potřebujete více informací?

Právní upozornění

Tento kontrolní seznam je pouze orientační; neposkytuje jednotlivým osobám právní poradenství, a tudíž se v tomto ohledu zříkáme jakékoliv odpovědnosti.

Pokud potřebujete radu týkající se zahájení soudního řízení, vyhledejte odborné právní poradenství k Vaší konkrétní situaci.

Pokyny se týkají pouze otázky, zda lze Listinu teoreticky použít na konkrétní případ. Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, neznamená to automaticky, že byla Listina základních práv porušena.

Kontrolní seznam


Kdo si stěžuje na porušení některého ze základních práv?


Informace o osobách, které jsou pod ochranou Listiny, najdete v části II, oddíle 1 instruktáže.
Poslední aktualizace: 19/01/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.