Gælder charteret for min sag?

Hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder krænkes, vil dette afsnit hjælpe dig med at finde ud af, om EU's charter kan beskytte dig.

Indledning

Denne checkliste kan hjælpe dig med at afgøre, om en bestemt sag er omfattet af EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Chartret finder kun anvendelse på retsakter, der vedtages af:

  • EU-organer, eller
  • EU-landenes nationale organer, når de gennemfører EU-retten.

Tjeklisten kan hjælpe dig med at afgøre, om retsakter, der vedtages af nationale organer, gennemfører EU-retten.

Behov for flere oplysninger?

Ansvarsfraskrivelse

Checklisten er kun vejledende, den har ikke karakter af juridisk rådgivning for private, og Kommissionen fralægger sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Hvis du som borger søger rådgivning om at anlægge en retssag, bør du søge professionel juridisk rådgivning vedrørende din særlige situation.

Vejledningen omhandler udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt chartret teoretisk set kan anvendes i en konkret sag. Hvis svaret på dette spørgsmål er positivt, indebærer det ikke uden videre, at chartret er blevet tilsidesat.

Tjekliste


Indledning

Denne checkliste kan hjælpe dig med at afgøre, om en bestemt sag er omfattet af EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Chartret finder kun anvendelse på retsakter, der vedtages af:

  • EU-organer, eller
  • EU-landenes nationale organer, når de gennemfører EU-retten.

Tjeklisten kan hjælpe dig med at afgøre, om retsakter, der vedtages af nationale organer, gennemfører EU-retten.

Behov for flere oplysninger?

Ansvarsfraskrivelse

Checklisten er kun vejledende, den har ikke karakter af juridisk rådgivning for private, og Kommissionen fralægger sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Hvis du som borger søger rådgivning om at anlægge en retssag, bør du søge professionel juridisk rådgivning vedrørende din særlige situation.

Vejledningen omhandler udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt chartret teoretisk set kan anvendes i en konkret sag. Hvis svaret på dette spørgsmål er positivt, indebærer det ikke uden videre, at chartret er blevet tilsidesat.

Tjekliste


Hvem klager over krænkelsen af en grundlæggende rettighed?


Du kan finde oplysninger om, hvem der beskyttes af chartret i afsnit 1 i del II i vejledningen.
Sidste opdatering: 19/01/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.