Εφαρμόζεται ο Χάρτης στην περίπτωσή μου;

Αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά σας, το παρόν τμήμα θα σας βοηθήσει να μάθετε αν ο Χάρτης της ΕΕ μπορεί να σας προστατεύσει.

Εισαγωγή

Ο παρών κατάλογος ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν μια συγκεκριμένη περίπτωση καλύπτεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ο Χάρτης εφαρμόζεται μόνο σε πράξεις που τελούνται από:

  • όργανα της ΕΕ ή
  • εθνικούς φορείς των χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Ο κατάλογος ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να κρίνετε αν οι πράξεις των εθνικών φορέων τελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες;

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο παρών κατάλογος ελέγχου παρέχεται μόνο για καθοδήγηση δεν παρέχει νομικές συμβουλές στα άτομα και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς το θέμα αυτό.

Αν είστε ιδιώτης και χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με την κίνηση νομικής διαδικασίας, πρέπει να ζητήσετε επαγγελματικές νομικές συμβουλές για τη συγκεκριμένη υπόθεσή σας.

Η καθοδήγηση αφορά αποκλειστικά το αν ο Χάρτης μπορεί, θεωρητικά, να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αν η απάντηση στο ερώτημα αυτή είναι καταφατική, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο Χάρτης παραβιάστηκε.

Κατάλογος ελέγχου


Εισαγωγή

Ο παρών κατάλογος ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν μια συγκεκριμένη περίπτωση καλύπτεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ο Χάρτης εφαρμόζεται μόνο σε πράξεις που τελούνται από:

  • όργανα της ΕΕ ή
  • εθνικούς φορείς των χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Ο κατάλογος ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να κρίνετε αν οι πράξεις των εθνικών φορέων τελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες;

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο παρών κατάλογος ελέγχου παρέχεται μόνο για καθοδήγηση δεν παρέχει νομικές συμβουλές στα άτομα και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς το θέμα αυτό.

Αν είστε ιδιώτης και χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με την κίνηση νομικής διαδικασίας, πρέπει να ζητήσετε επαγγελματικές νομικές συμβουλές για τη συγκεκριμένη υπόθεσή σας.

Η καθοδήγηση αφορά αποκλειστικά το αν ο Χάρτης μπορεί, θεωρητικά, να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αν η απάντηση στο ερώτημα αυτή είναι καταφατική, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο Χάρτης παραβιάστηκε.

Κατάλογος ελέγχου


Ποιος υποβάλλει καταγγελία για παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος;


Πληροφορίες σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την προστασία του Χάρτη θα βρείτε στην Ενότητα 1 του Μέρους II της παρουσίασης.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/01/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.