Czy w danej sprawie można zastosować Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej?

Jeżeli dana osoba jest zdania, że doszło do naruszenia jej praw podstawowych, w niniejszej sekcji znajdzie informacje, czy może uzyskać ochronę na podstawie Karty praw podstawowych UE.

Wprowadzenie

Lista kontrolna może pomóc w ustaleniu, czy dana sprawa wchodzi w zakres stosowania Karty praw podstawowych UE.

Karta ma zastosowanie do działań:

  • organów UE lub
  • organów krajowych państw członkowskich UE, w zakresie, w jakim stosują one prawo UE.

Lista kontrolna może pomóc określić, czy działania organów krajowych obejmują stosowanie prawa UE.

Więcej informacji szczegółowych

Zastrzeżenie

Niniejsza lista kontrolna została opublikowana jedynie w celach informacyjnych; nie stanowi porady prawnej dla osób fizycznych. Nie ponosimy w odniesieniu do niej żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli osoba fizyczna poszukuje porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego, powinna zwrócić się do profesjonalisty o poradę dotyczącą konkretnych okoliczności faktycznych.

Zamieszczone wskazówki dotyczą jedynie kwestii, czy Karta praw podstawowych UE może mieć teoretycznie zastosowanie w danej sprawy. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, nie oznacza to automatycznie, że doszło do naruszenia Karty.

Lista kontrolna


Wprowadzenie

Lista kontrolna może pomóc w ustaleniu, czy dana sprawa wchodzi w zakres stosowania Karty praw podstawowych UE.

Karta ma zastosowanie do działań:

  • organów UE lub
  • organów krajowych państw członkowskich UE, w zakresie, w jakim stosują one prawo UE.

Lista kontrolna może pomóc określić, czy działania organów krajowych obejmują stosowanie prawa UE.

Więcej informacji szczegółowych

Zastrzeżenie

Niniejsza lista kontrolna została opublikowana jedynie w celach informacyjnych; nie stanowi porady prawnej dla osób fizycznych. Nie ponosimy w odniesieniu do niej żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli osoba fizyczna poszukuje porady prawnej dotyczącej wszczęcia postępowania sądowego, powinna zwrócić się do profesjonalisty o poradę dotyczącą konkretnych okoliczności faktycznych.

Zamieszczone wskazówki dotyczą jedynie kwestii, czy Karta praw podstawowych UE może mieć teoretycznie zastosowanie w danej sprawy. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, nie oznacza to automatycznie, że doszło do naruszenia Karty.

Lista kontrolna


Kto wnosi skargę na naruszenie prawa podstawowego?


Aby uzyskać informacje na temat beneficjentów ochrony ustanowionej w karcie, zob. część II sekcja 1 przewodnika.
Ostatnia aktualizacja: 19/01/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.