Vzťahuje sa charta na môj prípad?

Ak si myslíte, že vaše základné práva sú porušované, táto časť vám pomôže zistiť, či vám poskytuje ochranu charta EÚ.

Úvod

Tento kontrolný zoznam vám pomôže určiť, či sa na Charta základných práv EÚ vzťahuje na konkrétny prípad.

Charta sa uplatňuje iba na činnosť:

  • orgánov EÚ alebo
  • vnútroštátnych orgánov krajín EÚ, keď vykonávajú právo EÚ.

Tento kontrolný zoznam vám môže pomôcť určiť, či vnútroštátne orgány svojimi činnosťami vykonávajú právo EÚ.

Potrebujete viac podrobností?

Vyhlásenie

Tento kontrolný zoznam má len usmerňovací charakter. Neposkytuje právne poradenstvo jednotlivcom, takže v tomto ohľade neprijímame žiadnu zodpovednosť.

Ak ste jednotlivec, ktorý chce začať súdne konanie, požiadajte o odborné právne poradenstvo vo svojej konkrétnej situácii.

Usmernenie sa zaoberá výlučne otázkou toho, či sa charta môže teoreticky uplatniť na určitý prípad. Ak je odpoveď na túto otázku kladná, automaticky to neznamená, že charta bola porušená.

Kontrolný zoznam


Úvod

Tento kontrolný zoznam vám pomôže určiť, či sa na Charta základných práv EÚ vzťahuje na konkrétny prípad.

Charta sa uplatňuje iba na činnosť:

  • orgánov EÚ alebo
  • vnútroštátnych orgánov krajín EÚ, keď vykonávajú právo EÚ.

Tento kontrolný zoznam vám môže pomôcť určiť, či vnútroštátne orgány svojimi činnosťami vykonávajú právo EÚ.

Potrebujete viac podrobností?

Vyhlásenie

Tento kontrolný zoznam má len usmerňovací charakter. Neposkytuje právne poradenstvo jednotlivcom, takže v tomto ohľade neprijímame žiadnu zodpovednosť.

Ak ste jednotlivec, ktorý chce začať súdne konanie, požiadajte o odborné právne poradenstvo vo svojej konkrétnej situácii.

Usmernenie sa zaoberá výlučne otázkou toho, či sa charta môže teoreticky uplatniť na určitý prípad. Ak je odpoveď na túto otázku kladná, automaticky to neznamená, že charta bola porušená.

Kontrolný zoznam


Kto sa sťažuje na porušenie základného práva?


Informácie o oprávnených osobách v súvislosti s ochranou vyplývajúcou z charty nájdete v oddiele 1 časti II príručky.
Posledná aktualizácia: 19/01/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.