Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

41-42 van 42 documenten  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.285.395/01 N/A Chapter 2, Article 5" Rechterlijke beslissing in beroep" 23/11/2021
 • Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Nationaal ID: Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Article 5, 5. Article 9 Article 9 Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 17/12/2021
Supreme Court, Judgement 18/02999 N/A Chapter 2, Article 5, 5. Article 9 Article 9 Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27" Beslissing hooggerechtshof" 17/12/2021

41-42 van 42 documenten  voor "Zaken"


Rechtsleer

1-10 van 52 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2005-9, pages 179-184 Richtlijn oneerlijke handelspraktijken: een eerlijk compromis B.J. DRIJBER 01/01/1970
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2005-5, pages 175-186 De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken M.F.H. BROEKMAN 01/01/1970
Vermogensrechtelijke Annotaties, 2006/1, pages 51-71 Vermogensrechtelijke gevolgen van oneerlijke handelspraktijken R.W. DE VREY 01/01/1970
Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2007, 7/8, pages 124-136 Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland L. STEIJGER 01/01/1970
 • Contracteren, 2008/3, pages 60-67
Contracteren, 2008/3, pages 60-67 Contracten maken: Multi Level Marketing: een oneerlijke handelspraktijk? E.C. RUNIA 01/01/1970
 • Tijdschrift Intellectuele Eigendom en reclamerecht, 2008/64
Tijdschrift Intellectuele Eigendom en reclamerecht, 2008/64 De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de implementatie daarvan in het BW: mogelijke complicaties in de praktijk L. KROON and C.S. MASTENBROEK 01/01/1970
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2008/3, page 125 Oneerlijke handelspraktijk is onrechtmatige daad. Maar wat schieten we daar mee op? W.H. VAN BOOM 01/01/1970
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2008/8, pages 336-348 De Wet oneerlijke handelspraktijken en financiële dienstverlening O.O. CHEREDNYCHENKO and S.H. KUIPER 01/01/1970
 • Ondernemingsrecht, 2008/97, pages 342-349
Ondernemingsrecht, 2008/97, pages 342-349 Misleiding van het beleggende publiek, een oneerlijke handelspraktijk! A.C.W. PIJLS 01/01/1970
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2008-1, pages 4-24 Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken W.H. VAN BOOM 01/01/1970

1-10 van 52 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

5 documenten gevonden, u ziet ze allemaal  voor "Ander materiaal"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Guide to the Protection of Online Consumers. Limits to online influencing The Netherlands Authority for Consumers and Markets
Position Paper. Oversight of algorithms The Netherlands Authority for Consumers and Markets.
Rules of Thumb for Online Platforms. Supplement to the Guide for the Protection of Online Consumers. Limits to Online Influencing The Netherlands Authority for Consumers and Markets
Signal 2020. Better quality standards needed to facilitate sustainable choices The Netherlands Authority for Consumers and Markets
Sponsored Ranking: an exploration of its effects on consumer welfare Authority for Consumers and Markets

5 documenten gevonden, u ziet ze allemaal  voor "Ander materiaal"