Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Lietuva


Nacionalinė teisė
Pavadinimas Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data Įsigaliojimo data PDF
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas 01/01/9999 01/01/9999
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas 19/09/2000 01/01/2001
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 28/02/2002 01/01/2003
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-LT_lt.pdf
Priedas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 01/01/9999 04/12/2011 legislation482_lt.pdf
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 01/01/9999 01/04/2003 legislation224_lt.pdf
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 17/08/2001 25/08/2001 legislation456_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Įsakymas dėl privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, minimalaus sąrašo patvirtinimo 01/01/9999 03/06/2001 legislation227_lt.pdf
24 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 3 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Vykdymo užtikrinimo sistema

Rezultatų nėra

Bylos
Nacionalinis numeris Bendrinis pavadinimas Direktyvos dalis Sprendimo rūšis Sprendimo data
3K-3-1137/2002 link

ANNEX I, 1., (n)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2002/10/07
3K-3-211/2008 link

ANNEX I, 1., (f)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2008/02/29
3K-3-480/2009 link

Article 5

Kita 2009/11/09
link 3K-3-541/2009

ANNEX I, 1.

Article 3, 1.

Article 2

Kita 2009/12/01
3K-7-297/2012 link

Article 3, 1.

Article 2

Article 6, 1.

Kita 2012/06/26
3K-3-537/2014 link

ANNEX I, 1., (j)

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2014/12/10
3K-7-149-706/2015 link

Article 5

Article 3, 1.

Article 2, (b)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2015/04/14
3K-3-372-690/2015 link

RECITALS

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2015/06/12
e3K-3-438-415/2016 link

Article 5

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2016/10/12
3K-3-424-701/2016 link

Article 4, 2.

RECITALS

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2016/10/21
20 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Teisinė literatūra
Nuoroda Pavadinimas Autorius Paskelbimo metai
Teisė, pp. 100-118. Control of unfair terms in B2B contracts under Lithuanian law. BALČIŪNĖ, A. 2017
BUBLIENĖ, Danguolė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? In Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? BUBLIENĖ, D. 2012
BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. In Jurisprudencija, 2007, v. 9(99). Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas BUBLIENĖ, D. 2007
BUBLIENĖ, Danguolė. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 58. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 59. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė, ZEMLYTĖ, Eglė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? In Teisė, 2012, v. 84. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? BUBLIENĖ D., ZEMLYTĖ, E. 2012
Vilnius, 2009, p. 391 Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė (Control of Unfair Terms in Consumer Contracts) Danguolė Bublienė 2009
Vilnius, 2005, p. 48 Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection) Danguolė Bublienė 2005
Current Issues of Business & Law nº 10 Controlling unfair contract terms in consumer contract relationships DIRGELIENE, I and PECKYS, M. 2015
Vilnius, 2006, p. 38 Nesąžiningos sutarčių sąlygos (Unfair Contract Terms) In collective monography: “Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje” Ignas Vėgėlė 2006
10 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1
Kita medžiaga
Pavadinimas Išplaukia iš
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
The most common unfair contract terms. Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania
3 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1