Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Malta

Liġi Nazzjonali
Titolu Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali Id-data tad-dħul fis-seħħ PDF
Att dwar Servizzi ta’ l-Ivvjaggar u tat-Turizmu ghal Malta 01/01/9999 01/01/9999 legislation230_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Bejgh mill-Boghod 01/01/9999 04/09/2001 legislation234_mt.pdf
Att dwar Kuntratti fuq l-Ghadba tal-Bieb 01/01/9999 05/03/1987 legislation153_mt.pdf
Regolamenti ta’ l-2000 dwar Pakkett ta’ l-Ivvjaggar, Pakkett ta’ Vaganzi u Pakkett ta’ Tours 01/01/9999 25/08/2000 legislation231_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur (Kuntratti ta’ Timeshare, Kuntratti dwar Prodotti ta’ Btala għal Perjodu fit-Tul, Kuntratti ta’ Bejgħ mill-Gdid u Kuntratti ta’ Skambju). 01/01/9999 25/03/2011 legislation489_mt.pdf
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 01/01/9999 01/10/2002 legislation238_mt.pdf
Regolamenti ta’ l-2000 dwar il-Protezzjoni ta’ Xerrejja f’Kuntratti ta’ Time Sharing fi Proprejta’ Immobbli 01/01/9999 15/09/2001 legislation233_mt.pdf
Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur Kapitlu 378 tal-Ligijiet ta’ Malta 01/01/9999 15/10/2002 legislation232_mt.pdf
Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations (Legal Notice 94 of 2018, as amended by Legal Notice 80 of 2020) 29/03/2020 01/07/2020 Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations_MT_MT.pdf
Consumer Rights Regulations (Legal Notice 439 of 2013, as amended by Legal Notice 124 of 2016 and Act XVI of 2019) 31/05/2019 29/07/2019 Consumer Rights Regulations _MT_MT.pdf
Instab(u) 28 rekords. Qed jintwerew 1 minn 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Sistema ta’ Infurzar

Ebda riżultat disponibbli

Każijiet
ID Nazzjonali Isem Komuni Parti tad-Direttiva Tip ta’ deċiżjoni Data tad-Deċiżjoni
link Spiteri Bailey et vs Bajada et

Article 3, 5.

Article 4

Article 5, 2.

Article 5, 1.

Deċiżjoni amministrattiva suġġetta għal appell 04/10/2013
495/2007/1 Paul Fenech (459165m) Vs Joe u Tessie konjugi Camilleri

Article 2, 1.

Oħrajn 21/02/2012
Appell Civili Numru 2/2009 Paul Ellul Bonici u Lydia Ellul Bonici vs United Automobiles Limited

Article 5, 1.

Oħrajn 02/10/2009
Appell Civili Numru 13/2008 Paul Aquilina Vs J.J. Scerri Co. Ltd

Article 5, 3.

Oħrajn 30/01/2009
26/2009 Natasha Grech vs G.I. Trading Ltd

Article 2, 4.

Article 2, 2.

Article 6 , 2.

Article 2, 1.

Article 6 , 3.

Article 6 , 5.

Article 2, 5.

Article 6 , 4.

Article 6 , 1.

Oħrajn 18/06/2010
3/2014 Mizzi vs B4 Textiles Company Ltd.

Article 2, 2., (d)

Article 3, 3.

Deċiżjoni amministrattiva suġġetta għal appell 29/07/2015
14/2014 Mifsud vs Fairdeal Furniture (Malta) Limited

Article 2, 1.

Article 3, 2.

Deċiżjoni amministrattiva suġġetta għal appell 29/07/2015
8/2015 Micallef vs Orienta

Article 3, 5.

Article 5, 2.

Article 5, 1.

RECITALS, (15)

Deċiżjoni amministrattiva suġġetta għal appell 29/07/2016
Appell Civili Numru 14/2008 Mark Zammit vs Strand Electronics Ltd

Article 2, 2.

Article 2, 1.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Oħrajn 22/05/2009
link Magro v Domenic Department Stores

Article 4

Article 5, 1.

Deċiżjoni amministrattiva suġġetta għal appell 01/04/2016
Instab(u) 24 rekords. Qed jintwerew 1 minn 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Letteratura Legali
Referenza Titolu Awtur Sena tal-Pubblikazzjoni
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 2010
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 2008
Instab(u) 2 rekords . Qed jintwerew l- rekords kollha. Paġna: 1
Materjal ieħor

Ebda riżultat disponibbli