Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Polska

Przepisy krajowe

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 13/07/2000
  • Data wejścia w życie: 08/12/2000
  • PDF: legislation264_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000
 • Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 05/07/2001
  • Data wejścia w życie: 11/12/2001
  • PDF: legislation265_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

41-50 z 74 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Appeal Court, Łódź, Judgement I ACa 973/20
Appeal Court, Łódź, Judgement I ACa 973/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 13/01/2021
 • Appeal Court, Gdańsk, Judgement I ACa 505/20
Appeal Court, Gdańsk, Judgement I ACa 505/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 19/01/2021
 • Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 165/20
Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 165/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 21/01/2021
 • Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 416/19
Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 416/19 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 09/02/2021
 • Appeal Court, Szczecin, Judgement I ACa 646/20
Appeal Court, Szczecin, Judgement I ACa 646/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 11/02/2021
 • Supreme Court, Judgement III CSKP 60/21
Supreme Court, Judgement III CSKP 60/21 N/A Article 5 Article 5" Orzeczenie sądu najwyższego" 24/02/2021
 • Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 427/20
Appeal Court, Warsaw, Judgement I ACa 427/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 10/03/2021
 • Supreme Court, Judgement I CSK 635/20
  • Identyfikator krajowy: Supreme Court, Judgement I CSK 635/20
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Article 4 Article 3
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 16/03/2021
Supreme Court, Judgement I CSK 635/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 16/03/2021
 • Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 655/20
Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 655/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 18/03/2021
 • Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 1026/18
Appeal Court, Katowice, Judgement I ACa 1026/18 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 12/04/2021

41-50 z 74 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

1-10 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Monitor Prawniczy, 1998, nr. 6
  • Odniesienie: Monitor Prawniczy, 1998, nr. 6
  • Tytuł: Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi klauzulami umownymi w Unii Europejskiej i w Polsce
  • Autor: M. Nawrocka
  • Rok publikacji: 1998
Monitor Prawniczy, 1998, nr. 6 Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi klauzulami umownymi w Unii Europejskiej i w Polsce M. Nawrocka 01/01/1970
 • Monitor Prawniczy, 2000, p. 701
Monitor Prawniczy, 2000, p. 701 Nowelizacja kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych M. Jagielska 01/01/1970
2001, 3, Warszawa, publisher: C. H. Beck Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, Komentarz. Ewa Łętowska 01/01/1970
2002, 2, Warszawa, publishers: C. H. Beck and Wydawnictwo Prawo umów konsumenckich Ewa Łętowska 01/01/1970
 • Prawo Bankowe, 2004, p. 85
Prawo Bankowe, 2004, p. 85 Luki we wzorcach umownych i ich interpretacja A. Świstak 01/01/1970
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 01/01/1970
 • 2005, publishers:
  • Odniesienie: 2005, publishers:
  • Tytuł: Wzorce Umów w Prawie Polskim
  • Autor: Małgorzata Bednarek
  • Rok publikacji: 2005
2005, publishers: Wzorce Umów w Prawie Polskim Małgorzata Bednarek 01/01/1970
 • 2005, p. 400, publishers:
  • Odniesienie: 2005, p. 400, publishers:
  • Tytuł: Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta.
  • Autor: M. Skory
  • Rok publikacji: 2005
2005, p. 400, publishers: Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta. M. Skory 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 01/01/1970
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 01/01/1970

1-10 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

1-10 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-12/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-15/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-3/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-10/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-1/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-13/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-14/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-2/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office

1-10 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”