Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Sverige


Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Lag (1994: 1512) om avtalsvillkor I konsumentförhållanden 01/01/9999 01/01/1995 legislation304_sv.pdf
Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 01/01/9999 01/04/2005 legislation313_sv.pdf
Marknadsföringslag (2008:486) 04/06/2008 01/07/2008 Marknadsföringslag (2008486)_sv.pdf
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
26 poster hittades, visar 21 till 26. Sidan: Första sidan Föregående sida 1 2 3
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
link link

Article 1, 2.

Article 6 , 1.

Annat 1998/01/02
link link

Article 3, 5.

Article 1, 2.

Annat 2001/03/21
link link

Article 1, 1.

Article 2, 5.

Annat 2001/03/20
link link

Article 1, 1.

Annat 2002/12/18
NJA 2007 s. 962 link

Article 5, 1.

Beslut av högsta domstolen 2007/12/04
MD 2008:1 link

Article 5, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2008/01/17
NJA 2013 s. 524 link

Article 2, 1.

Article 2, 2., (d)

Article 3, 1.

Chapter 4, Article 20

Article 5, 3.

Beslut av högsta domstolen 2013/06/13
NJA 2015 s. 233 link

Article 2, 4.

Article 2, 1.

Article 2, 2., (d)

Article 2, 2., (c)

Article 2, 2., (a)

Article 1, 3.

Article 3, 1.

Beslut av högsta domstolen 2015/04/17
Court of Appeal, Judgment 2632-17 N/A

Article 4

Article 4

Article 3

Domstolsbeslut överklagat 2017/11/01
9 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1
Doktrin
Referens Titel Författare Utgivningsår
2003, 5, p. 361, Uppsala, publisher: Iustus Den nya köprätten Torgny Håstad 2003
2010, p. 314, Studentlitteratur (Lund) Den svenska marknadsföringslagstiftningen Carl Anders Svensson 2010
Svensson, Carl Anders, 1942-. - Den svenska marknadsföringslagstiftningen / Carl Anders Svensson. - 2016 – edition 17 - ISBN: 9789144112046 Den svenska marknadsföringslagstiftningen SVENSSON, C A 2016
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 2011
2004, 2, p. 632, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Konsumentköplagen Johnny Herre 2004
Herre, Johnny, 1963-. - Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; with Jan Ramberg. - 2014 – edition 4 - ISBN: 9789139018117 Konsumentköplagen: en kommentar HERRE, J, RAMBERG, J 2014
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 2002
1995, p. 203, Uppsala Konsumentskyddets former Lena Olsen 1995
2008, p. 139, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Köprätten: en introduction (Sales Law: an introduction) Jan Kihlman 2008
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 2008
12 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Annat material

Inga träffar